Fossum allidrett er fullt ut foreldredrevet. Dette betyr at vi er helt avhengige av at foreldre stiller og støtter opp under idrettsaktivitetene for å kunne gjennomføre dem. Allidretten har behov for engasjerte foreldre som trenere, gruppekoordinatorer, vakter til aktivitesdagene, samt medlemmer i styret. Ved høyt engasjement fra foreldre kan vi tilby et lavterskel tilbud til alle, og i tillegg er det sosialt og gøy!

Trenere

Hver gruppe må ha minst 3 faste trenere, og det er også behov for en gruppekoordinator. Kryss av for dette ved påmelding! Det kan også være behov for gruppen å ha rullerende ekstra foreldretrenere. Det er ingen krav om talent eller kunnskap innen aktivitetene - vi har behov for engasjerte personer. Treneropplæring tilbys.

Aktivitetsdager 

Foreldre må stille som vakt eller kakebaker på en av allidrettens to aktivitetsdager. Dette gjelder høstdag i september og skidag i mars. Oppgaver i forbindelse med dette blir fordelt i forkant.

Styret

Vi har behov for flere foreldre til å bistå med administrative oppgaver som påmelding, fordeling av grupper, økonomi osv. Kontakt styret i allidretten for mer info.