mettefyrsteng 2015-02-08 16:48:36

Bestillingsrutiner

Bestillingsrutiner og tilbakelevering av drakter

I barnefotballen er hjemmedrakt inkludert i treningsavgiften. Fra og med ungdomsfotballen må spiller kjøpe egen hjemme- og bortedrakt. Innkjøpene gjøres i nettbutikken. Grunnet innmelding i FIKS bestemmer og tildeler årgangsansvarlige spiller et draktnummer som skal benyttes på både hjemme- og bortedrakt. Dette nummeret følger spiller frem til Jr nivå.

Drakter til barnefotballen og felles innkjøp til laget som baller, keeperdrakt og hansker, vester, kjegler ol bestilles gjennom utstyrsansvarlig i fotballgruppen og faktureres gjennom klubben. Årgangsansvarlig sender bestilling på mail til utstyrsansvarlig.

Leveringstiden vil variere med sesongen. Drakter og annet utstyr som skal spesialtilpasses (påtrykkes nr, initialer etc) er bestillingsvarer. Bestilling av drakter bør skje så tidlig som mulig og senest 1. mars slik at man er garantert levering før sesongstart.

Utstyr bestilt via utstyransvarlig bestilles for levering til og hentes på klubbhuset. Faktura sendes fra Scantrade til Fossum sentralt v/utstyrsansvarlig. Årgangsanvarlig får oversendt faktura og bekrefter beløpet før faktura godkjennes for betaling.

Alle spillere i barnefotballen skal levere tilbake drakten til fotballgruppen når spiller slutter/får ny drakt. Blir ikke drakten levert tilbake må spiller/foresatt betale for drakten.

Ta kontakt med utstyrsansvarlig for nærmere informasjon og avtale om tilbakelevering av drakter.

Aktiviteter

16.01.2023
Fotballakademi Januar - April 2023

00:00 - 23:55

Fossum klubbhus