mettefyrsteng 2015-01-18 12:48:02

Om FIF Fotball

Fossum fotball har i dag over 400 aktive spillere fra seks år og oppover

Våre overordnede mål er å

  • bygge en fotballkultur i Fossums rekrutteringsområde.

  • være en positiv bidragsyter i nærmiljøet gjennom fokus på fotballglede og engasjement.

  • motivere flest spilleretil å være med lengst mulig.

  • legge til rette for at spillere fra 13 år og oppover som er spesielt interesserte i fotball skal ha et godt tilbud fra klubben.

  • ha tilbud på alle nivåer, fra yngste barnefotball t.o.m. seniornivå i kvinne- og herreklassene.

Våre sportslige mål er å

Gi alle et tilbud om å spille og lære fotball i et godt miljø.

Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål.

Skape et miljø preget av god lagånd og gode relasjoner mellom spillerne.

Skape et miljø der spillerne utvikler et ønske om å lære seg spillets detaljer og finesser.

Stimulere spillerne til å utforske spillet selv og være kreative ut i fra egne forutsetninger.

Lære spillerne de viktigste prinsippene i spillet, med en progresjon som tar hensyn til spillernes interesse, modning og ferdigheter.

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket