tor hengebol 2015-01-04 19:52:44

FIF Hederstegn

FIF Hederstegn er utformet som klubbnålen, men med en eikegren rundt. Merket tildeles medlemmer som har ytet foreningen verdifulle tjenester, så vel aktivt som administrativt. Det kreves at medlemmet har vist en verdig framtreden.

Beslutningen om tildeling fattes av en komite på fire medlemmer, herav en representant som velges av og blant hovedstyrets medlemmer. De øvrige tre velges på årsmøte med en funksjonstid på tre år. Et medlem skiftes ut hvert år. Komitemedlemmet med lengst funksjonstid fungerer som formann. Vedtaket om tildeling må være enstemmig. Avgjørelsen er endelig. Forslag på kandidater kan fremmes av enkeltmedlemmer, gruppestyrer og hovedstyret. Forslaget må begrunnes.

Komiteen kan innhente tilleggsopplysninger fra gruppene. Nødvendige opplysninger som kreves er: Fødselsdato – dato innmeldt i foreningen – opplisting av tillitsverv m.v. samt en beskrivelse av hva kandidaten har bidratt med i Fossum-sammenheng.

Mottakere av FIF Hederstegn    
      2021  
      2021  
      2021  
      2021  
Arild Andresen     2020  
Odd Magne Ruud     2020  
Carsten Dovland     2019  
Asbjørn Holmsen     2019  
Kathrine Bakke     2019  
Svein Larsen     2019  
Inger Schjøll     2019  
Bjørg Teigen     2018  
Frode Martinussen     2018  
Arve Borchgrevink     2018  
Harald Meen     2018  
Christian Jomaas     2018  
Thomas Eckhoff     2017  
Torgeir Moen     2017  
Trond Eiken     2016  
Fredrik "Toto" Bugge     2016  
Roger Birkeland     2016  
Atle Sigmundstad, Post mortem     2016
Benedikte Harstad Kallåk              2015  
Esten Hoel      2015  
Gunhild Kvålsgaard            2015  
Leif Størmer                   2015  
Turid Williksen     2014  
Terje Melsom     2014  
Tiril Kampenhaug Eckhoff     2013  
Trond Brevik     2013  
Nils J. Lie     2013  
Stensrud, Jarle     2012  
Eriksen, Ingvild Amble     2011  
Husbyn, Tore     2011  
Giævert, Cathrine     2010  
Grann, Terje     2010  
Adde, Petter     2009  
Landmark, Bente     2009  
Per Chr. Nicolaisen      2009  
Sørlie, Liv     2009  
Bredesen, Rolf     2008  
Meyer, Ole Wilhelm     2008  
Modalsli, Sigbjørn     2008  
Corneliussen, Per C.     2006  
Bratli, Anders     2005  
Dehn, Thorstein     2005  
Eckhoff, Stian     2005  
Eckhoff, Kaja     2005  
Henriksen, Morten     2005  
Herman, Steinar     2005  
Løseth, Øystein     2005  
Steenstrup, Hans Chr.     2005  
Eckhoff, Knut     2003  
Guldbrandsen, Bjørn     2003  
Mjelva, Harald     2003  
Sælen. Einar     2003  
Taranger, Vibeke     2001  
Lie, Kari     1999  
Larsen, Alf     1998  
Pahle, Viggo     1997  
Qvale, Anne Kristine     1997 † 
Mathisen, Claire     1996  
Skoglund, Steinar     1996  
Bjonviken, Tore     1995  
Johansen, Sidsel Greff     1995  
Kjølsrød, Stein     1995 † 
Linnestå, Ellen     1995  
Hansen, Marit     1994  
Kristiansen, Henny G.     1994  
Kvien, Tore Kristian     1994  
Solberg, Marilyn     1994  
Thorsteinsen, Tine     1994  
Thøgersen, Bente     1994  
Axelsen, Arne     1993  
Borch-Nielsen, Erik     1993  
Major, Robert     1993  
Olsen, Eivind Atle     1993  
Sveen, Steinar     1993  
de Besche, Grete     1992  
Grønback, Knut     1992
Klonteig, Knut     1992
Nilsen, Jan     1992  
Gran, Ole     1991  
Halle, Siri     1991  
Linnestå, Tom     1991  
Borch-Nielsen, Anne     1990  
Busterud, Snorre     1990  
Lund, Torgeir     1990  
Berre, Bjørn     1989  
Borthen, Einar     1989  
Lund, Knut     1989  
Møller, Eivind     1989
Staubo, Finn     1989  
Fossum, Steinar     1988  
Gellein, Knut     1988
Hjermstad, Lars     1988  
Kristiansen, Leif H.     1988
Lobben, Odd     1988
Lorentzen, Hagbarth Vogt     1988  
Hveem, Helge     1986  
Sem, Knut     1986  
Gierløff, Stein     1985  
Solem, Sigurd I.     1985  
Lie, Svein     1984  
Lorentzen, Fredrik Vogt     1984
Møller, Kari     1984  
Nilsen, Svein Erik     1983  
Stensrud, Frøydis     1983  
Thomesen, Elisabeth     1983  
Syrdalen, Kari     1982  
Eriksen, Kjell H.     1981  
Moestue, Hans Jacob     1981  
Stensrud, Trond     1981  
Gran, Erik     1978  
Holmen-Jensen, Dag     1978  
Skille, Øydis     1978  
Gulbrandsen, Stein     1977  
Johannessen, Berit     1976  
Nyland, Arne     1976
Høiland, Rolv     1975
Iversen, Bjørg Kluge     1975
Kaardal, Berit     1975  
Mørch, Ole C.     1975
Sveen, Egil     1975
Eckhoff, Henrik     1974  
Heiestad, Grete     1974   †
Helgesen, Tor     1974
Næss, Reidun     1974
Kaardal, Arne     1973
Mjøen, Øyvind jr.     1973
Wensaas, Arthur     1973  
Eriksen, Rolf M.     1971
Hersoug, Thorbjørn     1971
Holmen-Jensen, Ed     1971  
Lonnevig, Gerd     1969
Stensrud, Knut     1969  
Tønnessen, Phyllis     1969
Brækken, Trygve     1968
Dahl, Wilhelm     1968
Ellevold, Arne     1968
Gulbrandsen, Ivar     1968
Gulbrandsen, Kjell     1968
Hanssen, Johan     1968
Hornnæss, Terje     1968
Nakken, Karl Otto     1968  
Næss, Jan     1968  
Berg, Sverre     1967
Vangbo, Kåre     1967
Vangbo, Sverre     1967
Heiestad, Bjørn     1965
Johannessen, Ralph     1964
Tønnessen, Finn B.     1964
Thoresen, Thorleif     1963
Myhre, Einar     1958
Næss, Roar     1958
Thorvaldsen, Unn     1958  
Vangbo, Rolf     1958
Gulbrandsen, Aslaug     1956
Gulbrandsen, Arne     1955
Gulbrandsen, Sverre     1955
Hanssen, Helge     1955
Ihlen, Johan     1955
Juul, Johan G.     1955
Strømstad, Nora     1955
Strømstad, Torborg     1955
Syvertsen, Tore     1955  
Åsli, Helge     1955
Andresen, Konrad     1948
Halland, Kristian     1948
Syvertsen, Kristian     1948