FØRSTEHJELP

Fremgangsmåten på førstehjelp for bevisstløse barn og voksne er den samme. Det er mer forskjellig på hjerte- og lungeredning.

 

Prioritering av tiltak

Prioritering av førstehjelp ved alvorlig sykdom, skade eller ulykke er:

 1. Ivareta sikkerhet. Skadestedet må sikres slik at ikke flere blir skadet.

 2. Varsle AMK på telefon 113. AMK vil videre varsle politi eller brannvesen ved behov. Adressen; FOSSUM IF Ankerveien 245, 1359 Eiksmarka

 3. Sjekke bevisstheten til den som er syk eller skadet. Om personen er bevisstløs: Sikre frie luftveier ved å løfte haken frem. Hvis personen ikke puster etter at luftveien er åpnet, start hjerte-lungeredning (mer detaljer under HLR). Puster pasienten normalt: overvåk pusten og legg eventuelt pasienten i stabilt sideleie.

 4. Større blødninger fra sår eller brudd stoppes ved å legge press på det blødende området med eller uten bandasje.

 5. Hindre nedkjøling av pasienten med å legge klær eller pledd under og over vedkommende.

 6. Forhindre smerte og ubehag ved å stabilisere eventuelle brudd og dekke til eventuelle sår.

De fire første punktene er de viktigste og må prioriteres raskt.

Førstehjelp- Store medisinske leksikon

 

Vi har hjertestarter her på FOSSUM IF.

Hjertestarter finner du i tidtakerbua ved grusbanen og i kjelleren til Fossumtunet. For presis lokasjon og inngangsinfo, sjekk kartet i Hjertestarterregisteret.

Hjerstestarterregisteret

 

Når skal gjenoppliving utføres?

 • På person som ikke puster, er bevisstløs og ikke reagerer på tilsnakk eller risting

Sjekk følgende

 • Plan BLÅS er en huskeregel for hva du bør sjekke først: B-bevissthet, L-luftveier, Å-åndedrett, S-sirkulasjon
 • B - bevissthet
  • Er pasienten våken?
   • Rist i pasienten og rop "Hallo - kan du høre meg?"
   • Klip pasienten i huden på armen for å se om vedkommende reagerer på smerte
 • L - luftveier
  • Har pasienten noe i luftveiene som kan hindre pusten?
   • Åpne munnen og se
   • Fjern eventuelt oppkast og andre fremmedlegemer som befinner seg i munn og svelg
   • Ved fastsittende fremmedlegeme - se dok. fremmedlegemer i luftveiene
 • Å - åndedrett
  • Puster pasienten?
   • Lytt etter pustelyd ved å legge øret ned mot pasientens munn. Da vil du også kunne føle luftstrøm hvis vedkommende puster
   • Se etter om brystkassen hever og senker seg
   • Det kan være vanskelig å kjenne etter puls, så ikke bruk verdifull tid på dette hvis du ikke har trening i det
 • S - sirkulasjon
  • Er det større blødninger?