torhengebol 2015-01-18 00:47:27

Sikkerhet (HMS arbeid)

Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg.

Våre rutiner for arbeidsmiljø, anlegg, arrangementer, reiser, dugnader m.m. er beskrevet i vår internkontrollhåndbok eller på et elektronisk internkontrollsystem.