torhengebol 2015-01-18 00:34:22

Politiattest

Innledning

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Fossum IF har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Prosess

Søknad om politiattest for verv i idrettslag gjøres elektronisk. Du trenger imidlertid bekreftelse fra klubben på at du har et verv hos oss. Her er politiets veiledning til prosessen,

1. Send en epost til fossumif@fossumif.no og be om å få et utfylt og signert bekreftelseskjema i retur om ditt verv i klubben, dette legger du ved søknaden

2. Send elektronisk søknad til politiet. Søker må logge på med MinID, BankID, Buypass eller Commfides her: Elektronisk skjema for politiattest.

3. Når du får søknaden i retur, skal den fremvises til daglig leder i Fossum IF

Prosedyre for de under 18 år - send søknad per post:
1. Send en epost til fossumif@fossumif.no og be om å få et utfylt og signert bekreftelseskjema i returom ditt verv i klubben, dette legger du ved søknaden

2. Hent søknadsskjema på politiets nettside og følg anvisningene.

3. Send søknad i posten og husk å legge ved kopi av legitimasjon samt bekreftelse fra Fossum IF

4. Når du får søknaden i retur, skal den fremvises til daglig leder i Fossum IF

Fossum IF skal ikke lagre attesten. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.