josefinemalm 2021-04-22 13:24:39

Lisenser og forsikringer i FOSSUM IF

Fossum if har tegnet barneforsikring for alle utøvere under 13 år.

Viktig å lese før ditt barn begynner med idrett! Dette er hva NIF tilbyr av forsikringsordninger frem til barnet fyller 13 år. Samt anbefalinger om lisens etter fylte 13år!

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Fotball

Alle spillere over 13 år som er registrert i fiks er automatisk forsikret. 

Ski og skiskyting

Ski og skiskyting har obligatorisk lisensforsikring over 13 år, men i langrenn frivillig å løse helårslisens. Man kan løse for ett renn i langrenn, men da er man også kun forsikret i dette ene arrangementet. Se Skilisens (skiforbundet.no) og Skiskytterlisens | Norges Skiskytterforbund (skiskyting.no)

Orientering

Orientering er frivillig over 13 år. Se : Har du en skikkelig utøverforsikring for 2021-sesongen? - Nyheter - Norsk Orientering